Bookmark and Share     Sitemap


Aktiviteter

Et piktogram for antikvitetshandel    

Der findes piktogrammer for snart sagt alle slags ”turistaktiviteter” fra ishuse til badestrande og indkøbsmuligheder, men mærkeligt nok ikke noget for antik-handel, hvilket i tidens løb har givet anledning til flere ”skiltekrige” mellem handlende og vejmyndigheder.

Vi har fra bestyrelsen i AHS allerede 1. september sidste år rettet en henvendelse til Vejdirektoratet med forslag om, at der udarbejdes et officielt piktogram, der f. eks. på blå vejskilte kan angive retningen til antikforretninger, som er beliggende uden for egentlige byområder.

AHS har endvidere udarbejdet et forslag til et sådant piktogram for antik-handel nemlig med en grafisk udførelse af bogstavet A i en gotisk frakturskrift, sådan som vi viser det her.

Antik er sådan et dejligt internationalt ord, der kun varierer lidt i stavemåde i forskellige lande, og både i germanske og romanske sprogområder er der tradition for at benytte en gotisk frakturskrift i antik-branchens firmalogoer – specielt som stort begyndelsesbogstav.

Her hvor vi passerer 5-måneders dagen for vores henvendelse til Vejdirektoratet, har vi endnu ikke modtaget nogen reaktion på forslaget; end ikke en beskeden kvittering for modtagelsen.

Optimistisk bedømt betyder det vel, at vi virkelig har givet dem noget at tænke over derovre i direktoratet, men almindeligt slendrian ligger måske et stykke nærmere virkeligheden.

Nu udarbejder vi et ”Pro Memoria” og beder dermed direktoratet bringe sig forslaget i venlig erindring, og f. eks. forsyne det med et journalnummer, som vi kan henvise til, når vi fremover rykker for en afgørelse, for behovet for et sådant piktogram kendes fra mange områder, ikke bare fra handlende, men også fra turistfolk, f. eks. til brug i turistbrochurer.

Lad os få et officielt anerkendt piktogram, inden mange hjemmestrikkede dukker op og skaber forvirring.

Jens Erik Stigaard | Sølystvej 45, 7620 Lemvig  | Tlf.: 31651541