Bookmark and Share     Sitemap


Tilmeld /afmeld nyhedsbrev

Navn
E-mail
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
25/3 2008 - Generalforsamling 2008
 
Generalforsamling i AHS

                                                                                       Struer 25. marts 2008

 

Kære medlem af Antik-Historisk Selskab!

 

Som allerede meddelt i FORANTIK 4 afholdes ordinær generalforsamling i selskabet

 

Torsdag den 10. april 2008 kl. 1900

På Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle ved Vemb

 

Dagsorden vil være ifølge lovene:

  1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen
  2. Formanden aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag ? Der er ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.
  5. Fastsættelse af årskontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter.

Efter tur afgår Benny Boysen, Struer, Leif Bech, Thyholm, Jill Bryant, Stadil og André Ebbesen, Herning (André erstattede som 1. suppleant Niels Slot ved dennes udtræden). Benny, Leif og André modtager genvalg, men Jill ønsker ikke genvalg.

  Der er indkommet et enkelt forslag til valg af nyt bestyrelsesmedlem nemlig Louise Westenholz, Varde, som til daglig er landbrugskonsulent.

  Suppleanter kan foreslås af generalforsamlingen.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende revisor Jytte Schrøder, Roslev er villig til genvalg ligeledes revisorsuppleant Jonna Olesen, Jegindø.
  2. Eventuelt.

 

Husk at man kun som fuldt medlem er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

  Deltagerne opfordres til at medbringe en ting, man gerne vil præsentere for forsamlingen, fortælle om eller have oplysninger om. Desuden vil vi prøve at få Folkeuniversitetscentrets nye leder Helle Henningsen til at fortælle om stedet, hvor vi er gæster.

  Selskabet er vært for kaffen, men af hensyn til indkøb er det nødvendigt med tilmelding senest dagen før. Dette kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, se telefon- og adresseliste i kolofonen i FORANTIK eller via mail eller ?kontakt os? menuen på hjemmesiden.

 

Hvordan finde Skærum Mølle?

Stedet er beliggende umiddelbart syd for Storåen ved Vemb. Lige syd for broen over Storåen på hovedvej A 16 viser et skilt mod øst til Folkeuniversitetscenteret. Den store hvide bygning ligger et par hundrede meter fremme på højre side (syd for vejen).

 

                                                                                       Med venlig hilsen

                                                                                       Benny Boysen

                                                                                       Formand for AHS

Antik-Historisk Selskab

Ølbyvej 15, 7600 Struer

Tlf. 97568181 Mail: benny.boysen@mail.dk  Web: www.antikhistorie.dk


Jens Erik Stigaard | Sølystvej 45, 7620 Lemvig  | Tlf.: 31651541