Bookmark and Share     Sitemap


Tilmeld /afmeld nyhedsbrev

Navn
E-mail
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
28/2 2013 - Antikvitetsaften
 
Kan jeg selv - eller skal der en ekspert til?

Mandag 11. marts kl. 19.

Sted: Gimsing menighedshus, Hjermvej 49, 7600 Struer.

Tips og vejledning til vedligeholdelse og reparationer vi selv kan foretage?

Eller skal der en professionel til?

Konservator Robert Kuczapski kommer og øser af sin viden om dette emne.

Robert har haft eget konservatorværksted i Ungarn med års erfaring. Han bor nu på 7'ende år i Thy, og hjælper gerne andre med interesse for at bevare gamle ting.

     Har du et maleri, glas, porcelæn, møbel eller andet, der trænger til rens eller reparation, så tag det med eller spørg og få et godt råd eller en nærmere aftale med konservatoren.

Pris: Pris: 50,- kr. for medlemmer, 80,- kr. for ikke-medlemmer.


 
Generalforsamling 2013

Indkaldelse til generalforsamling

 Der indkaldes hermed ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling i Antik-Historisk Selskab til afholdelse

onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00

i Gimsing menighedshus, Hjermvej 49, Struer.

 Dagsorden vil være ifølge vedtægterne:

 1.      Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen.

2.      Bestyrelsen aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3.      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4.      Behandling af indkomne forslag. Forslagene skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 17. april. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside, hvor man kan gøre sig bekendt med dem inden generalforsamlingen.

5.      Fastsættelse af kontingent.

6.      Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår i år 3 medlemmer:

Kathrine Jørgensen,

Lars Korshøj og

Henry Ammitzbøll.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg er:

Louise Westenholz,

André Ebbesen,

Carsten Bagger Nielsen og

Dorthe Hesselager.

Valg af 2 suppleanter. Jutta Jørgensen er p.t. suppleant.

Det bemærkes, at forslag til medlem af bestyrelsen skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 17. april. Kandidaterne vil derefter blive bekendtgjort på selskabets hjemmeside.

7.      Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor er p.t. Anna-Lise Lisbjerg.

8.      Eventuelt


Jens Erik Stigaard | Sølystvej 45, 7620 Lemvig  | Tlf.: 31651541