Bookmark and Share     Sitemap


Kommende arrangementer:

Indkaldelse til generalforsamling.

Der indkaldes hermed ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling i Antik-Historisk Selskab til afholdelse
 
onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00

Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13, Holstebro.

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen

2. Bestyrelsen aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg til bestyrelsen.
På valg er i år 2 medlemmer:
Jens Erik Stigaard (modtager ikke genvalg)
Carsten Bagger Nielsen (modtager genvalg)
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg er:
Lars Korshøj
Nina Bernth Andersen
Kirsti Storinggaard

Valg af 2 suppleanter - på valg er:
Finn Hansen
Dorthe Hesselager

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Anna-Lise Lisbjerg er p.t. revisor og
Asger Andersen er revisorsuppleant

8. Eventuelt

Nærmere information og tilmeldingsfrist kommer senere, men afsæt allerede nu aftenen.

Bestyrelsen


 
 
 
Antik-Historisk Selskab

indbyder til kør-selv-tur til Skovgaard Museet,
Domkirkestræde 2-4, Viborg

lørdag den 28. marts 2020.

Vi skal opleve udstillingen 100 års dansk keramik,
som består af emner fra den passionerede samler
Carsten Bagge Laustsens private samling, suppleret med
emner han har lånt af andre private samlere,
Designmuseum Danmark og keramikere selv.
Carsten Bagge Laustsen vil fortælle os om at være samler,
om udviklingen i dansk keramik og om de
udstillede emner.

Se mere på Skovgaard Museets hjemmeside:
http://www.skovgaardmuseet.dk/udstillinger/udstillinger/2020/kaerlighed-til-keramikken/
Program:
Kl. 11.00 mødes ved Skovgaard Museet, og vi forventer at være på museet i to timer.
Kl.13.00 spiser vi frokost på Restaurant Rod,
Sankt Mathias Gade 74, Viborg, der ligger i gå-afstand fra
Skovgaard Museet.

Derefter er der mulighed for
-at vende tilbage til Skovgaard Museet,
-at besøge Viborg Domkirke, som jo er prydet med Joakim Skovgaards freskomalerier,
-at lede efter ”skatte” i Guld og Rod, Livøvej 11b eller takeNOW, Farvervej 23b, Viborg, eller
-at trave en tur i de historiske gader i Viborg.

Pris: 100 kr.

Tilmelding:
Snarest og senest søndag den 22. marts 2020 til Lars Korshøj,
tlf. 61787003, mail b.l.korshoj@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
*****
 
Antik Historisk Selskab 
Eftermiddagsarrangement
søndag den 26. januar 2020. kl. 14.00.
Hos Cafe Humlum, Struer Golfklub, 
Thagårdvej 16, Humlum, Struer
 
Program:
 
Velkomst med en sang
Carsten Bagger medbringer harmonika og sange

Vi vil opfordre deltagerne til at medbringe, noget som de evt. samler på og har en viden om, og så kan de fortælle lidt om det.
 
Tre medlemmer har medbragt nogle ting som de vil fortælle lidt om.
* Gitte Houmøller medbringer forskellige ting som hun vil fortælle lidt om
* Nina Bernt-Andersen vil fortælle om nogle af sommerens kup
* Kirsti E. Storinggaard vil fortælle lidt om Uppsala - Ekeby keramik
 
Kaffe og kagebord
De andre medbragte ting vises og fortælles om

VELKOMMEN!

Deltagelse i arrangementet koster kr. 60,00
Tilmelding senest 22. januar til: Nina Bernth-Andersen,
Mail: Iversen_andersen@hotmail-com. Tlf. 6161071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
******
 
Julehygge
 
Så sker det igen. Det bliver jul, og vi holder julehygge
tirsdag den 3.12. 2019 kl. 19.00 på Aktivitetscentret i Holstebro.
med følgende program:

Carsten Bagger vil spille til nogle julesange.

Anna vil fortælle om russiske juletraditioner.

Har du gjort et godt fund i 2019 så medbring
 
 
”guldklumpen” og fortæl lidt om den.
 
Æbleskiver og Gløgg og hyggesnak.
 
Quiz v. Carsten.
 
Jenny Melchiorsen vil fortælle en julehistorie.
 
Kringle og kaffe/te + en sang.
 
Afslutning v. Lars, der vil fortælle om foreningens kommende program og sige tak for i aften.
 
Arrangementet koster 60 kr. pr deltager, og vi håber,
at der er mange der vil møde op.

ALLE ER VELKOMMEN
 
Tilmelding senest fredag 22. november 2019 til
 
Carsten Bagger tlf 4046 6915, carsten.bagger@mvb.net

eller Finn Hansen tlf. 9785 2635,
kf@mhx.dk 
  
******
 
Stumpmarked den 16. november, Herning
 
 
Som noget nyt har forenigen en stand ved det kommende Stumpmarked.
 
******
 
Antikhistorisk Selskab inviterer til foredrag
 
 
 

Jan Ringmose, indehaver af Klosterkælderen i Mariager, kommer d. 8.oktober kl. 19.00 til Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade, og fortæller om sin passion for antikviteter, herunder figurer fra vores anerkendte enkeltkunstnere og danske porcelænsfabrikker.
Et spændende foredrag fra en anerkendt, professionel kunsthandler med mange års erfaring i bagagen – og en aldrig svigtede glæde for de kunstneriske produkter fra danske kunsthåndværkere.
Pris inkl. Kaffe/te og kage kr. 60,00
Vel mødt! Den 8. oktober, kl.19.00 i Holstebro

Tilmelding snarest og senest 5. oktober til:
Jens Erik Stigaard, tlf. 31651541
Mail: jens.erik@stigaard.net  
 
******
 
Mit historiske klædeskab
 
Udstilling den 13.- 15. september
 
 
 
 
 
 ********
 
 
Antik-Historisk Selskab indbyder til medlemsmøde
onsdag den 4. september 2019 kl. 19.00.
Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13
 
Historien om vort Fynske Glasværk
Anders Tybjerg Jørgensen causerer om vort Fynske Glasværk
– fra Fyens Glasværk til Holmegaard of Copenhagen –
 
  
 
 
 
Glasværket i Odense begyndte produktionen i 1874 under navnet Odense Glasværk og ophørte produktionen i 1990, da hed det Royal Copenhagen,
Odense afdeling. Værket er især blevet kendt for sit farvede overfangsglas, store emner, belysningsglas og en meget stor produktion af presseglas.
Udpluk fra historien, håndværket og produkterne omtales, illustreret med billeder.
 
 
 

Pris incl. kaffe/the: 60 kr.
Tilmelding snarest og senest søndag den 1.september 2019til: Lars Korshøj, tlf. 61787003, mail: b.l.korshoj@gmail.com
 
 
 
 
 
Indkaldelse til generalforsamling.

Der indkaldes hermed ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling i Antik-Historisk Selskab til afholdelse

onsdag den 15. maj 2019 kl. 19.00 
Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13, Holstebro.


DAGSORDEN:
 
1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen

2. Bestyrelsen aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 
4. Behandling af indkomne forslag.
 
5. Fastsættelse af kontingent.
 
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er i år 3 medlemmer:
* Lars Korshøj
* Nina Bernth Andersen
* Kirsti Storinggaard

De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg er:
* Jens Erik Stigaard
* Carsten Bagger Nielsen

Valg af 2 suppleanter - på valg er: 

* Finn Hansen
* Kathrine Jørgensen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
* Anna-Lise Lisbjerg er p.t. revisor og
* Asger Andersen er revisorsuppleant
 
8. Eventuelt

Tilmelding senest søndag den 12. maj til
Jens Erik Stigaard:
 
mail: jens.erik@stigaard.net, eller tlf. 31651541
 
Efter generalforsamlingen og kaffe vil Asger Andersen fortælle om grafisk tryk og vise eksempler fra sin samling heraf.
Asger vil vise eksempler, fortælle om de forskellige trykketekniker, og fortælle om hvorfor han har valgt disse tryk til sin samling 
 

Bestyrelsen


 
 
 
 
 
Antik-Historisk Selskab
 
inviterer til
Kør selv tur til Tekstilmuseet
Vestergade 20, 7400 Herning
 
Tirsdag den 26. marts kl. 10.00 - 12.00
 
Foredrag ved en museumsinspektør
"Stilhistorisk udvikling i beklædning"
 
 
Tilmeling senest 15. marts til Nina Berth-Andersen
Tlf: 61610718
Mail: iversen_andersen@hotmail.com
 
*****  
 
 
 
 
 
Antik Historisk Selskab
Arrangerer hyggeeftermiddag
søndag den 27. januar 2019 kl. 14.00
Resen Sognegård, Makholmvej 3, Resen,
7600 Struer
 

Program:

• Velkomst med en sang
Carsten Bagger medbringer harmonika og sange

Vi vil opfordre deltagerne til at medbringe, noget som de evt. samler på og har en viden om, og så kan de fortælle lidt om det.

Tre fra bestyrelsen vil starte op med at fortælle lidt om det, som de samler på.
* Carsten Bagger vil fortælle om en af hans samlinger, Kellinghusen.
* Nina Bernth-Andersen vil fortælle lidt om broderede puder
* Kirsti E. Storinggaard vil fortælle lidt om Porsgrund Porcelæn

• Kaffe og kage

• Quiz
I bedes medbringe en finurlig ting, som skal bruges til en quiz, hvor alle så skal gætte, hvad de finurlige ting er?
 
VELKOMMEN!

Deltagelse i arrangementet koster kr. 60,00

Tilmelding inden 23 januar til:

Carsten Bagger; Mail. carsten.bagger@mvb.net; Tlf. 40466915
Kirsti E. Storinggaard; Mail. kirsti2005@gmail.com; Tlf. 53294178

 
 
 
 
 *****
 
Julehygge
 
 
Så sker det igen. Det bliver jul, og vi holder julehygge

Tirsdag den 4.12. 2018 kl. 19.00
 
på Aktivitetscentret i Holstebro.

Med følgende program:

Karsten Bagger vil spille til nogle julesange.

Benny Boysen fortæller ud fra egne erfaringer:
om at agere i et helt uforudsigeligt marked – Hvorfor er vi så naive at tro, at tingene kun kan blive mere værd.

Æbleskiver og Gløgg og hyggesnak.

Julequiz v. Carsten

Jenny Melchiorsen vil fortælle en julehistorie.

Kringle og kaffe/te + en sang

Afslutning v. Lars, der vil fortælle om foreningens kommende program og sige tak for i aften

Arrangementet koster 60 kr. pr deltager, og vi håber at der er mange der vil møde op.

ALLE ER VELKOMMEN

Tilmelding senest fredag 23. november 2018 til

Carsten Bagger tlf 4046 6915 carsten.bagger@mvb.net


Eller Finn Hansen tlf. 9785 2635 eller kf@mhx.dk
 
*********
 
Antik-Historisk Selskab
 
indbyder til en aften med

Jens Westerlund, Fur
som fortæller om og viser eksempler på sin samling af
glas, flasker, legetøj, julepynt, sølvtøj, udklipningsark
og meget mere.

Tidspunkt: tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.00.

Sted: Holstebro Aktivitetscenter,
Danmarksgade 13, Holstebro.

Pris incl. kaffe/te: 60 kr.

Tilmelding: senest søndag den 4. november 2018 til
Lars Korshøj, tlf. 61787003, mail: b.l.korshoj@gmail.com

 
Antik-Historisk Selskab indbyder til årets bustur til

Antikmessen i Rødekro og Vejen Kunstmuseum.

 

Tidspunkt: Lørdag den 6. oktober 2018.

Program:

Kl. 08.00  Opsamling på P-pladsen ved Egekirkegården, Viborgvej 69, Holstebro. Vi kører med Brøchners Biler, Sunds.

Kl. 08.30  Opsamling på P-pladsen ved fordelerringen/rundkørslen, hvor motortrafikvejen/motorvejen krydser Sundsvej/Viborgvej i Herning.
 
Pause på rasteplads, hvor vi drikker en kop kaffe/the, medbragt af bestyrelsen.

Kl. 11.00  Vi ankommer til Antikmessen, Brunde Vest 17, Rødekro, som er Danmarks største antikmesse. Se mere på hjemmesiden https://antikmesse.dk/dk/messer/kunst-antikmesse-rodekro-2018-2/

Kl. 12.30  Vi spiser frokost, som består af en lækker buffet. Drikkevarer betaler vi selv.

Kl. 14.00   Vi kører fra Rødekro.

Kl. 15.00   Vi ankommer til Vejen Kunstmuseum, Østergade 4, Vejen, hvor vi får en omvisning på en times tid. Hovedvægten vil være på museets fantastiske samling af keramik. Se mere om museet på hjemmesiden http://www.vejenkunstmuseum.dk/

Kl. 16.45   Vi kører fra Vejen Kunstmuseum.  Vi forventer at være i Herning kl. 18 og i Holstebro kl. 18.30.

Pris:  375 kr. pr. deltager, som betales med MobilePay 68758 eller indsættes i Sparekassen Vendsyssel: Reg.nr. 9070 kontonr. 1625349725 samtidig med tilmeldingen.

Tilmelding:  Snarest og senest søndag den 23. september 2018 til: 

Jens Erik Stigaard, tlf. 31651541, mail: jens.erik@stigaard.net eller  
Lars Korshøj, tlf. 97127328/61787003, mail: b.l.korshoj@gmail.com
Antik Historisk Selskab afholder eftermiddagsarrangement
 
 
søndag den 23. september kl. 14.00

Hos Cafe Humlum, Struer golfklub,

Thagårdvej 16, Humlum, Struer

 

Inger Thunbo, Brovst fortæller og viser ting fra sin store samling.

 ”Et kvindeliv set i forhold til kvinders personlige ejendele, sådan som det tog sig ud fra ca. 1900 og frem til 1970."

Inger Thunbo kommer fra Brovst sammen med to gode samarbejdspartnere: Ketty Johansson og Bente Kristensen, som kan supplere og uddybe historierne om de fine gamle ting. Hun samler på tøj og tilbehør der fortæller en historie. Spadseredragter, høje sko og kjoler med masser af sving i skørterne har fascineret Inger Thunbo lige siden hun var en lille pige.

Inger Thunbos passion for de gamle ting med historie startede for 25 år siden, hvor hun fandt en spadseredragt i en genbrugsbutik. Hun begyndte at samle på kjoler, og naturligt blev tasker, sko, smykker og alle de andre ting, som en kvinde havde i sin håndtaske og på toiletbordet også en del af det.Ikke mindst de æsker som mange af tingene oprindeligt har befundet sig i. Tingene fra samlingen bliver vist når hun arrangerer historiske modeshows, og deltager i udstillinger bl. a. på Herregården Bratskov og Saltum Egnssamling.

Deltagelse i arrangementet koster kr. 60,00 inkl. kaffebord

Tilmelding inden 19. september til:

Kirsti E. Storinggaard, mail: kirsti2005@gmail.com, tlf. 53294178
 
Aktivitetskalender efterår 2018

 

September

Søndag den 23. september eftermiddagsarrangement

Inger Thunbo, Brovst fortæller og viser ting fra sin store samling med kvindeting og tilbehør.

 

Oktober

Lørdag den 7. oktober bustur til Rødekro

 

November

Tirsdag den 6. november kl. 18.30 på aktivitetscenteret, Danmarksgade, Holstebro.

Jens Westerlund fortæller og viser fra sine samlinger

 

December

Tirsdag den 4. december Julearrangement

 

Januar

Søndag den 27. januar 2019 Hyggeeftermiddag.

 

 
Jens Erik Stigaard | Sølystvej 45, 7620 Lemvig  | Tlf.: 31651541