Bookmark and Share     Sitemap


Antik-Historisk Selskab har afholdt kursusrække i

Grundlæggende

ANTIKVITETSKENDSKAB

Kursusrækken strakte sig over 7 tirsdage i perioden 8. april – 20. maj 2014 kl. 19.00 – 21.30, og afholdtes hos Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13, 7500 Holstebro.

Alle interesserede var velkommen til at deltage.

Prisen for at deltage i hele kursusrækken var inkl. kaffe/the og kage 400 kr. 

Det var også muligt at deltage en enkelt eller flere aftener. Prisen var da 75 kr. pr. aften.

Alle underviserne ser meget gerne, at kursisterne medbringer egne emner på de relevante kursusaftener.

Vil du tilmelde dig eller vil du høre mere om kursusrækken, så kontakt

Lars Korshøj, tlf. 97 12 73 28 / 61 78 70 03, fam.korshoej@get2net.dk eller

Henry Ammitzbøll, tlf. 24 79 75 19, hammitz@gmail.com

Program:

Tirsdag den 8. april 2014.

Introduktion:

Hvad er egentlig antik, og hvordan finder jeg vej gennem antikjunglen? Hvorledes ser de forskellige stilarter ud? Og hvor kan jeg hente hjælp?

Underviser: Benny Boysen, tidligere museumsinspektør.

Tirsdag den 15. april 2014.

Billedkunst:

Kurset rummer en kort gennemgang af forskellige former for billedkunst såsom maleri, akvarel og tegning. Hertil kommer de forskellige grafiske teknikker, først og fremmest kobberstik, litografi og radering.

Efterfølgende gives der indblik i spørgsmål som identifikation af kunstnersignaturer og litteratursøgning. Endvidere råd og fif i forbindelse med restaurering, vurdering og handel.

Underviser: Ole Faber, tidligere museumsdirektør.

Tirsdag den 22. april 2014.

Sølv m.v.

Hvad er sølv, og hvad er ”Det-som-ligner”? Håndbogsarbejde med øvelser i at identificere mestrene bag danske sølvarbejder. Kursisterne opfordres til at medbringe sølvemner eller ”Det-som-ligner”.

Underviser: Peter Jessen, vurderings- og indretningskonsulent.

Tirsdag den 29. april 2014.

De uædle metaller.

Her er Benny Boysens hjemmebane. Metaller som messing, kobber og tin er p.t. gledet lidt i baggrunden. Det er en skam, for det er rigtigt gode studieobjekter, som indeholder en masse stil- og kulturhistorie. Tag med hvad I kan bære. Benny påtager sig evt. lidt hjemmearbejde, hvis det bliver nødvendigt for at finde et facit.

Underviser: Benny Boysen, tidligere museumsinspektør.

Tirsdag den 6. maj 2014 og tirsdag den 13. maj 2014.

2 aftener om keramik, som er en fælles betegnelse for brændt ler. Det er råvarerne og brændingstemperaturen, der afgør, om det kaldes lertøj, stentøj, fajance eller porcelæn.

Kursisterne får mest ud af undervisningen ved at deltage begge aftener.

Tirsdag den 6. maj 2014.

Lertøj og stentøj.

Der vil blive fortalte om og vist eksempler på både kendte og mere ukendte værksteder, eksempelvis Kähler, Dissing, RAS, HM, Palshus og OSA.

Underviser: Bodil Larsen, antikvitetshandler.

Tirsdag den 13. maj 2014.

Fajance og porcelæn.

Om historien og produktionen.

Der vil blive fortalt om danske virksomheders særkender og vist eksempler fra Aluminia, Den Kongelige Porcelænsfabrik, B&G, Dahl Jensen og Lyngby.

Underviser: Bodil Larsen, antikvitetshandler.

Tirsdag den 20. maj 2014.

Gamle glas.

Glas er et meget stort samlerområde, men hvordan kan man se, om et glas er gammelt? Kan man identificere glasværket, hvor glasset er fremstillet m.v.? Gamle (og nyere) glas vil blive præsenteret, og kursisterne opfordres til selv at medbringe eksempler på egne glas.

Underviser: Asger Andersen, glassamler.

 Lars Korshøj, kursusleder

Jens Erik Stigaard | Sølystvej 45, 7620 Lemvig  | Tlf.: 31651541