Bookmark and Share     Sitemap


Indmeldelse

Nye medlemmer optages i selskabet ved henvendelse direkte til selskabet eller til et af bestyrelsens medlemmer. Det årlige kontingent udgør kr. 200.- for et fuldt medlemskab. I forbindelse med fuldt medlemskab kan også optages associerede medlemmer til halv kontingent. – Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men deltager på lige fod med andre i selskabets arrangementer. 
 
Hvis du vil indmelde dig som medlem af  Antik-Historisk Selskab, bedes du udfylde nedenstående.
 
I emnefeltet bedes du angive, om du vil indmelde et eller flere associerede medlemmer (med samme adresse som dig).
Henry Ammitzbøll
Dysse Ager 8
6580 Vamdrup
Telefon: 24797519
:
CAPTCHA Image
Henry Ammitzbøll | Dysse Ager 8, 6580 Vamdrup  | Tlf.: 24797519