Bookmark and Share     Sitemap


Tilmeld /afmeld nyhedsbrev

Navn
E-mail
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
11/4 2012 - Generalforsamling 2012

Påmindelse om generalforsamling

 
Husk, afhensyn til det praktiske arrangement (kaffen), at det er nødvendigt med tilmeldelse, hvis du/I vil deltage i generalforsamlingen AHS på Borbjerg Mølle d. 17. april kl. 19:30
 
Tilmelding kan ske til Benny Boysen tlf: 97 56 81 81
                                                              mail: benny.boysen@mail.dk

http://www.antikhistorie.dk/?id=502
Henry Ammitzbøll | Dysse Ager 8, 6580 Vamdrup  | Tlf.: 24797519