Bookmark and Share     Sitemap


Kommende arrangementer:

 
Indkaldelse til generalforsamling.

 

Der indkaldes hermed ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling i Antik-Historisk Selskab til afholdelse

 

onsdag den 16. maj 2017 kl. 19.00    i

Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13, Holstebro.

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen.

2.Bestyrelsen aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4.Behandling af indkomne forslag.

5.Fastsættelse af kontingent.

6.Valg til bestyrelsen.

På valg er i år 3 medlemmer:

Jens Erik Stigaard (modtager genvalg)

Dorthe Hesselager (modtager ikke genvalg)

André Ebbesen (modtager ikke genvalg)

     De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg, er:

            Lars Korshøj

            Nina Bernth Andersen

            Kirsti Storinggaard

     Valg af 2 suppleanter - på valg er:

Finn Hansen

Kathrine Jørgensen

7.Valg af revisor og revisorsuppleant.

Anna-Lise Lisbjerg er p.t. revisor og

Asger Andersen er revisorsuppleant

8.Eventuelt

 

Carsten Bagger medbringer harmonikaen, og efter kaffen bliver vores viden sat på prøve med en quiz.

 

Tilmelding – af hensyn til kaffen – senest søndag den 13. maj 2018til

 

Jens Erik Stigaard, tlf. 31 65 15 41, mail: jens.erik@stigaard.net

 

Bestyrelsen  
Jens Erik Stigaard | Sølystvej 45, 7620 Lemvig  | Tlf.: 31651541